انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

یک گاو به طور متوسط روزانه 40 لیوان شیر تولید می کند.

کرم شب تاب تنها موجودی است که نور را بدون گرما آزاد می کند.

بلندی شتر مرغ به دو و نیم متر و وزنش به 90 کیلوگرم می رسد.

مرغ رایج ترین پرنده در دنیاست.اخبار و رویدادها

خبر دوم

لینک مقالات هشتمین کنگره ...

جهت دسترسی به مقالات هشتمین کنگره علوم دامی ایران که در تاریخ 14و 15 ش...

خبر سوم

اولین کارگاه آموزشی "راهب...

انجمن علوم دامی ایران و مجله زنبورداران پیشرو برگزار میکنند: اولین ...

خبر چهارم

کارگاه آموزشی " مطالعه پو...

انجمن علوم دامی ایران با همکاری مرکز اصلاح نژاد کشور برگزار میکند: کا...