انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

آرشیو اخبار

صفحه 3 از 11

تاریخ خبر: 1399/03/11

ساعت خبر: 13:26

احتراما به استحضار می رساند، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اقدام به برگزاری مسابقات پایان نامه های سه دقیقه ای با عنوان "پاناسه" نموده است. این مسابقه با هدف عملیاتی شدن و کارآمد کردن پایان نامه های دانشجویی در سطح کشور آغاز به کار کرده است.


تاریخ خبر: 1399/03/11

ساعت خبر: 13:22

با سلام احتراما به استحضار می رساند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران فراخوان ویژه ای جهت حمایت از پژوهش های حوزه کرونا منتشر کرده است. طبق این فراخوان، پژوهش های در زمینه پیشگیری، درمان و مقابله با عوارض فردی، اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی بیماری کرونا در اولویت های پژوهشی خود قرار داده است. بر اساس این فراخوان، حمایت ویژه ای برای طرح های پژوهشی فردی و همچنین گروهی ( بین حداقل دو دانشگاه یا مرکز پژوهشی) میان رشته ای و بین المللی فراهم شده است.


تاریخ خبر: 1399/02/21

ساعت خبر: 10:15

با سلام و احترام با توجه به نامه پیوست شده، چنانچه اعضای محترم انجمن علوم دامی ایران در این باره نظر و یا شواهدی دارند، به اطلاع انجمن برسانند. با تشکر


تاریخ خبر: 1399/02/13

ساعت خبر: 08:54

اصول نظافت و گندزدایی


اول  قبل  4  5  6  7  8  بعد  آخر