انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

آرشیو اخبار

صفحه 5 از 13

تاریخ خبر: 1399/02/21

ساعت خبر: 10:15

با سلام و احترام با توجه به نامه پیوست شده، چنانچه اعضای محترم انجمن علوم دامی ایران در این باره نظر و یا شواهدی دارند، به اطلاع انجمن برسانند. با تشکر


تاریخ خبر: 1399/02/13

ساعت خبر: 08:54

اصول نظافت و گندزدایی


تاریخ خبر: 1399/02/11

ساعت خبر: 11:24


تاریخ خبر: 1399/01/02

ساعت خبر: 20:15

دستورالعمل های بهداشتی ویزه دامپروران و کشاورزان برای مقابله با ویروس Covid-19


اول  قبل  6  7  8  9  10  بعد  آخر