انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

آرشیو اخبار

صفحه 5 از 5

تاریخ خبر: 1396/02/02

ساعت خبر: 12:20

دومین کنگره ملی شتر با سخنرانی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و تعدادی از مسئولان در استان هرمزگان آغاز شد. مکان: دانشگاه هرمزگان، بندرعباس تاریخ برگزاری: دوم و سوم بهمن 95


اول  قبل  1  2  3  4  5  بعد  آخر