با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و مجتمع صنعتی گاو شیری دامگستر فشافویه شهرستان ری

حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم دامی

تلفن های تماس جهت ثبت نام:

09355571057 و 09051388260