انجمن علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با همکاری انجمن علوم دامی ایران برگزار می کند:
کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد علوم دامی
آزمون به صورت آنلاین برگزار می شود. شرکت کنندگان می توانند پس از دریافت کارنامه نهایی، جهت رفع اشکال، در کلاس های مجازی برگزار شده در بستر ادوبی کانکت شرکت نمایند.

مهلت ثبت نام:1401/01/01
تاریخ آزمون: 1401/01/10

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پوستر مراجعه بفرمایید.