ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده 1: به‌منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم و فناوری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه، انجمن علوم دامی ایران که از این پس دراین اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده 2: انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام نماید مشروط بر آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

فصل دوم: وظایف و فعالیت‌ها

ماده 5: به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدام زیر را به‌عمل خواهد آورد:
1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم دامی سر و کار دارند.
2-5-همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزشی و پژوهش در زمینه‌ علمی موضوع فعالیت انجمن
3-5- ترغیب، تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
4-5-ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
5-5-برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
6-5-انتشار کتب، نشریات علمی
 

فصل سوم: انواع و شرایط عضویت


1-6- عضویت پیوسته:
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی، دامپروری و و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
2-6- عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6  شاغل باشند،
3-6-عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته های علوم دامی به تحصیل اشتغال دارند .

4-6- عضویت افتخاری:
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های علوم دامی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند5-6-

 5-6-اعضای موسساتی(حقوقی):
سازمان‌هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 می توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره2: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7: هر یک از اعضای سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره1: پرداخت حق عضویت، هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-8- استعفای کتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده9: ارکان اصلی انجمن عبارتند از:
الف. مجمع عمومی
ب‌. هیأت مدیره
ج‌. بازرس

الف. مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف بعلاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.

2-10-مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضاء پیوسته تشکیل می‌شود.

3-10-در صورتی‌که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، آرا به صورت مکاتبه ای بر اساس آیین نامه ای که توسط هیات مدیره تدوین می شود، اخذ خواهد شد.

تبصره1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. مشروط بر آنکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی، ایشان بایستی در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره و بازرس را تصریح نمایند.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11: و ظایف مجمع عمومی

الف: مجمع عمومی عادی

انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
تصویب خط مشی انجمن.
بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرس
تعیین میزان حق عضویت.
عزل هیأت مدیره و بازرس.
بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
ب_ مجمع عمومی فوق العاده

_ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

_ تصویب انحلال انجمن

تبصره1: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2: اعضای هیأت رئیسه انجمن با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هیأت رئیسه مجمع نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

ج_ هیأت مدیره

ماده 12: هیأت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که هر سه سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
1-12- هیچ یک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.
2-12- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
3-12- هیأت مدیره حداکثرتا 30 روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نمایند.
4-12-کلیه اسناد تعهد‌آور و اوراق بهادار با دو امضا از سه امضای رئیس هیات مدیره ، دبیر، خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره معتبر است.
5-12- هیأت مدیره موظف است حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.
6-12-جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است، در صورت مساوی بودن آرای موافق و مخالف، رای رییس هیات مدیره نافذ است.
7-12-کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.
8-12-شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در یکسال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
9-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
10-12- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
ماده 13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1-13-اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-13-تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
3-13- هیأت مدیره می‌تواند هراقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر‌منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر‌منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
4-13- جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.
5-13- تهیه گزارش سالانه، تنظیم تراز مالی، صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارتی در موعد مقرر .
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.
7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی .

8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن
9-13- جلب هدایا و کمک‌های مالی.
10-13- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی.
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
12-13-ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی ورازت علوم، تحقیقات و فناوری.
13-13- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله، نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسوولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج. بازرس یا بازرسان
ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت 3 سال انتخاب می‌نماید.

ماده 15: وظایف بازرس به‌شرح زیر است:
1-15-بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
2-15-بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

3-15-گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم: گروه‌های علمی انجمن

ماده 16 : انجمن می‌تواند گروه ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد براساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آن ها تعیین می شود به فعالیت می پردازند:


1) گروه های تخصصی

2) کمیته آموزش و پژوهش

3) کمیته انتشارات

4) کمیته آمار و اطلاعات.
5) کمیته پذیرش و روابط عمومی

6) کمیته گردهمایی های علمی

1-16- انجمن، مجاز به تشکیل گروه ها و کمیته های دیگری که بر جسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.

ماده 17- هیئت رئیسه شاخه‌های تخصصی شامل 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر علی البدل می‌باشد که با رأی مستقیم اعضاء هر شاخه انتخاب می‌شوند.
تبصره 1- هر شاخه تخصصی دارای یک مدیر می‌باشد که توسط هیئت مدیره انجمن انتخاب می‌شوند.
تبصره 2- اعضاء کمیته‌ها توسط هیئت مدیره انجمن انتخاب و با ابلاغ حکم به‌وسیله رئیس انجمن منصوب می‌گردند.

فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه
ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-17-  حق عضویت اعضا.
2-17-  درآمد ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و  مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی
3-17-  دریافت هدایا وکمک‌ها
4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از  تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

ماده 20: هیچ‌یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته، خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معامله با انجمن نمایند.

ماده 21: کلیه پرونده‌های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع لازم در اختیار مراجع نظارت و سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23 : انجمن،تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارد.

ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع، هیأت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه، موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 25ماده و 20 تبصره و 47 زیر ماده در 15تبصره مجمع عمومی فوق‌العاده اصلاح گردید.