ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

1. ایجاد زمینه مناسب جهت تشکیل مجمع عمومی فعّال و برگزاری انتخابات انجمن علمی در دوره بعد

2. برنامه‏‌ریزی برای فعالیت‏‌های ادواری و سالانه انجمن

3. جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت‏‌های علمی – پژوهشی در میان کلیه دانشجویان

4. نهادینه کردن فعالیت‌های خودجوش و فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی دانشجویان در جهت ایجاد جو با نشاط علمی در سطح دانشکده و دانشگاه

5. افزایش سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی گروهی و دسته‌جمعی

6. برقراری ارتباط مستمر با انجمن‏‌های علمی مشابه در سایر دانشگاه‌ها از طریق مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

7. ایجاد هسته‌ها و گروه‌های تحقیقاتی- پژوهشی با مشارکت دانشجویان ممتاز آموزشی وپژوهشی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‏های پژوهشی دانشجویی

8. بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی و اجرایی

9. شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره‌گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشکده

10. همکاری با معاونت آموزشی دانشکده در جهت ارتقای علمی دانشجویان

11. برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‌‏ها و کنفرانس‌‏ها و مسابقات علمی و آزمون‏‌های آمادگی برای ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی

12. همکاری با مسؤولین دانشگاه در برنامه‌ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور

13. تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه‌ای، فیلم‌‏های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاه‌‏های تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته‌‏ها و دانشگاه‌‏ها

14. حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارایه گزارش عملکرد انجمن هر 3 ماهی یکبار به شورای دبیران و دفتر مرکزی انجمن­‌های علمی .