ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده

عضویت حقوقی:
سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می توانند به عضویت انجمن در آیند.

 

آیین نامه عضویت حقوقی

مزایای عضویت

1- داشتن حق رای در جلسات مجامع عمومی

2- شرکت در کنگره ها، گردهمایی ها و همایش های انجمن، با حداکثر 5 نماینده

3- بهره مندی از تخفیف حق ثبت نام در کنگره ها، همایش ها، کارگاه های علمی، درج آگهی در صفحه اینترنتی انجمن

4- درج نام و لوگوی عضو حقوقی در صفحه اینترنتی انجمن، و در صورت حمایت مالی، در پوستر کنگره های انجمن

تبصره1: عضو حقوقی اجازه استفاده تبلیغاتی از عضویت خود در انجمن، نام یا لوگوی انجمن برای امور تجاری یا درج آن برروی محصولات و یا فاکتور فروش خود را ندارد.

تبصره 2: عضو حقوقی در مدت عضویت، حق درج عبارت “عضو انجمن علوم دامی ایران” را در سربرگ و تابلوی خود دارد.

تبصره3: انجمن هیچگونه مسئولیتی در خصوص کمیت و کیفیت محصول تولیدی عضو حقوقی نخواهد داشت.

 

شرایط تعلیق عضویت

1- انصراف کتبی عضو حقوقی

2- تاخیر در پرداخت حق عضویت به مدت 20 روز از تاریخ مقرر

3- انحلال یا ورشکستگی و همچنین محکومیت های قضایی عضو حقوق

4- هرگونه سوء استفاده از عضویت در انجمن، به تشخیص هیات مدیره انجمن