ورود/ثبت نام
کرج، چهارراه دانشکده
  1. برگزاری کنگره، کارگاه ها، سمینارها، میزگرد و نشست

یکی از فعالیت های انجمن علوم دامی ایران برگزاری کنگره، همایش، کارگاه های آموزشی و جلسات بحث و گفت و گو در رابطه با موضوعات مرتبط می باشد.

 

  1. اعلام نظر در سیاست گذاری ها و برنامه های رهبردی کشور و ارتباط با قوای سه گانه در رابطه با مسائل مرتبط

اعضای انجمن علوم دامی ایران نظرات و نقد خود را در رابطه با برنامه های مرتبط در بخش های عمومی و خصوصی و سیاست گذاری ها و برنامه های راهبردی اعلام می کنند.

 

  1. حمایت از اصول حرفه ای مرتبط با علوم دامی

با ایجاد ارتباط بین اعضا و بخش های آموزشی پژوهشی و اجرایی ( اعم از خصوصی و عمومی)

 

  1. ارتباطات ملی و بین المللی

انجمن علوم دامی ایران با سایر انجمن های علمی کشور و دیگر سازمان های مربوط به نهاد و همچنین با انجمن های علمی و حرفه ای مرتبط در سراسر دنیا همکاری و ارتباط خواهد داشت.